Tarieven

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe tarieven. De tarieven zijn na het experiment vrije tarieven mondzorg 2012 nu weer vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Verzekeraars proberen voor hun verzekerden afspraken te maken met zorgverleners over de te leveren zorg, de tarieven en de betalingsvoorwaarden. Met een groot deel van de verzekeraars zijn hierover overeenkomsten gesloten en worden dan ook de afgesproken tarieven gehanteerd.